Czekanie na wyniki

Matura to niewątpliwie jeden z najważniejszych egzaminów w życiu i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. To od tego, jak ktoś zda maturę, zależy jego dalsze życie. Nie ma w tym cienia przesady, bo tak naprawdę jest. Słabe wyniki maturalne nie pozwalają dostać się na dobre studia, a to z kolei rzutuje na dalsze życie młodego człowieka. Przed laty rekrutacja na studia wyglądała inaczej. Można chyba nawet powiedzieć, że jej zasady były bardziej wyważone. Owszem kandydat na studenta musiał okazać się w miarę dobrze zdanymi egzaminami maturalnymi, ale to był dopiero jeden element składowy oceny. Do tego dochodziła średnia ze świadectwa ukończenia szkoły i oczywiście wyniki egzaminów wstępnych. I to dopiero była całość. Ale nie ma co wracać do przeszłości, bo nic to nam już w obecnej dobie nie da. Bardziej racjonalne będzie skupienie się na tym, aby jak najlepiej wybrać przedmioty, których trzeba uczyć się w zakresie rozszerzonym, by później móc uzyskać na maturze jak najlepsze wyniki.
To jest na dobrą sprawę przepustka na dobre studia.
Skoro już został wywołany temat matury to zatrzymajmy się przy nim, żeby wyjaśnić zasady, wg których przebiega ten egzamin w obecnej dobie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć na wstępie, że składa się on z części pisemnej i są to egzaminy zewnętrzne oraz z części ustnej, czyli egzaminów wewnętrznych. Język polski, wybrany język obcy nowożytny oraz matematyka to przedmioty obowiązkowe i zdawane są na poziomie podstawowym. Obowiązkowo maturzysta musi także przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego. To, podkreślamy, obowiązkowa część matury. Gros uczniów jednak zdaje jeszcze egzaminy na poziomie rozszerzonym z kilku przedmiotów, które liczą się w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Nie ulega wątpliwości, że trzeba z tych właśnie przedmiotów uzyskać jak najlepsze wyniki, bo w przeciwnym razie zdający nie będzie liczył się w rekrutacji. A nie trzeba nikomu tłumaczyć, że te najbardziej prestiżowe kierunki studiów są po prostu oblegane i przy rekrutacji ważny jest tak naprawdę każdy punkt. No cóż, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Takie życie. W końcu matura to, używając dawniejszego określenia, egzamin dojrzałości. Tym samym więc wymaga od zdających dojrzałości właśnie. Na pewno przy maturze jest ona jak najbardziej konieczna. Nie ma co ukrywać, że taki ciąg egzaminów to naprawdę spory wysiłek dla każdego młodego człowieka. Dodatkowym stresem na pewno jest czekanie na wyniki owych zmagań. O tym, kiedy wyniki matur zostają podane do wiadomości zdających decyduje dyrektor CKE. Nawiasem mówiąc, ta data jest znana zawsze na początku nowego roku szkolnego, więc nie jest to żadna tajemnica. A co dzieje się, kiedy wyniki matur zostaną już ogłoszone? Przede wszystkim emocje opadają i dla maturzystów następuje czas wyborów. Dla tych, którzy uzyskali zadowalające wyniki to czas radosny, a dla tych, którym poszło gorzej, czas dalszej nerwówki, bo ich studia stoją pod znakiem zapytania. Tak to już jest.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here