Interes Polski

Polska od zarania dziejów znajdowała się pod wpływami z zewnątrz Wpływ na fen fakt ma bez wątpienia położenie geograficzne naszego kraju oraz jego zasoby naturalne. Począwszy od początku naszej państwowości Polska musiała borykać się z silnym sąsiadem z zachodu kiedy to cesarz Otton żądał przyjęcia chrześcijaństwa z rąk Niemiec. Jednak Polska okazała się na tyle sprytna, że chrzest przyjęła z rąk Czech, które nie były w stanie narzucić Polsce swej władzy.
Kolejnym przykładem jest okres zaborów. Polska szlachta przekupowana przez sąsiednie kraje uniemożliwiała podejmowanie decyzji przez sejm Rzeczy Pospolitej co doprowadziło do demoralizacji struktur władzy. W efekcie skłóconą i słabą Polskę podzielono, I nawet po wywalczeniu niepodległości nasz kraj cieszył się nią zaledwie dwadzieścia lat po to by znaleźć się pod okupacją III Rzeszy. Wkrótce po przegranej wojnie przez zachodniego sąsiada Polska stała się krajem satelickim Związku Radzieckiego i suwerenność kraju była tylko umowna. Dopiero upadek ustroju spowodował, że Polska nareszcie uzyskała niepodległość. I tak w następnych latach pozycja kraju znacznie wzrosła na arenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem było wejście do NATO i stanie się jednym z krajów, które przeznaczają najwięcej na funkcjonowanie organizacji. Następnym krokiem były starania o wejście do Unii Europejskiej. Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej a mianowicie pierwszego mają dwutysięcznego czwartego roku, otworzyły się przed nami nowe możliwości rozwoju. Ale nie tylko przed nami. Krajem, który tak na prawdę najwięcej na tym zyskał były Niemcy. Kraj ten bowiem za pośrednictwem Unii Europejskiej, której notabene nieformalnie przewodzi, doprowadził do ekspansji gospodarczej Niemiec właśnie za pośrednictwem tej organizacji. Dzięki UE Niemcy były w stanie bez barier celnych oraz z odpowiednimi gwarancjami znaleźć podatny rynek zbytu oraz tanią i dobrze wykwalifikowaną siłę roboczą. Ponadto Polska stała się krajem tranzytowym dla surowców ze wschodu. wejście Ukrainy do UE w przyszłości jest kwestią czasu. Ukraina bowiem ekonomicznie jest na podobnym poziomie jak nasz kraj w latach dziewięćdziesiątych. Jeśli kraj ten unormuje swoje prawo względem wymogów wspólnoty to droga Niemiec do surowców ze wschodu będzie otwarta. Niemcy posiadają zaawansowany przemysł oraz techniki produkcji natomiast wschód jest w stanie zapewnić Niemieckiej gospodarce dobrych pracowników oraz tanie źródło surowców. Ponadto jest to kolejny rynek zbytu towarów dla krajów UE. Nie trudno zauważyć, że większość kapitału w Polsce to kapitał Niemiecki oraz kapitał Stanów Zjednoczonych, które uzyskały w regionie wpływy po fali prywatyzacji spółek skarbu państwa na początku lat dziewięćdziesiątych w ramach tzw. „Szkoły Chicagowskiej”.
We współczesnych czasach nie przeprowadza się ekspansji militarnych ponieważ opinia publiczna jest nastawiona pacyfistycznie. Wielkie korporacje są w stanie realizować wielostronne interesy po przez współprace z władzami państw i dalszą ponad narodową ekspansję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here